Hur funkar carsharing för företag?

Hela tiden dyker det upp nya modeller för delning och samarbeten, vare sig det rör sig om att hyra ut din lägenhet till folk som är på besök i din stad eller vill pendla på ett mera effektivt sätt genom bildelning, eller carsharing som det även kallas.

 

Carsharing för företag

Delningsekonomin är mest tydlig inom transportsektorn. Carsharing har därför snabbt kommit att bli en av grundpelarna för mobilitet och transport. Samtidigt gör marknaden allt den kan för att det ska bli ännu smidigare för användarna att minska koldioxidavtrycket.


Nu har även carsharing hittat in till företagsvärlden. Många företag har startat en intern bildelningstjänst för att erbjuda alla anställda tillgång till en smidig transportlösning.


Det finns flera anledningar till att företag och myndigheter använder sig av carsharing i sina organisationer. Den största anledningen är att de vill sänka antalet fordon in flottan och endast ha så många fordon som krävs. Detta hjälper till att optimera användningen av fordonen och sänka kostnaden för fleet management, som exempelvis leasingkostnader, parkeringsavgifter, bränslekostnader samt kostnader för reparation och underhåll.


Den näst största anledningen är viljan att minska koldioxidutsläppen genom att ha färre bilar på vägarna. Flera globala initiativ har tagits fram för att skynda på en minskning av koldioxidutsläpp vilka ger företag och myndigheter ekonomiska incitament till att göra förändringar inom deras bilflottor.

bildeling 2

De 5 största fördelarna med en bildelningslösning

Flera kunder använder redan vår bildelningslösning. Utifrån deras erfarenheter har vi identifierat de fem viktigaste fördelarna.

  • Förse personalen med bättre tillgång till företagsbilar
  • Ta bort underutnyttjade bilar från flottan
  • Reducera tidsödande administrativa uppgifter
  • Förse arbetsledare med omfattande översikt över användningen av fordonen inom organisationen
  • Reducera kostnaderna för flottan

10 000 anställda och 1 600 fordon

Särskilt statliga myndigheter eller offentlig verksamhet måste kämpa med budgetbegränsningar. De behöver maximal insyn i sin verksamhet så att de kan visa att de hanterar skattebetalarnas pengar på ett ansvarsfullt sätt. Detta är en av anledningarna till att organisationer som den litauiska polisen och den danska armén förlitar sig på Fleet Complete och dess carsharing-lösning, Av vissa kallat smart fleet management.


Den litauiska polisen sysselsätter mer än 10 000 anställda som tillsammans använder cirka 1 600 fordon. Den danska armén delar en flotta på cirka 2 200 fordon. Att hantera ett så stort antal reservationer innebär omfattande administrativt arbete. Register skall föras över vem som kör vilket fordon, var, hur och när. Så ett speciellt bokningssystem med automatisk rapportering om fordonsanvändning eller fordonsadministration gör en enorm skillnad.

 

Hur funkar carsharing för företag?

Fleet Completes carsharing-lösning erbjuder ett system för bokning av bilar, notiser om tillgängliga bilar, automatiska notiser, nyckellöst öppnings- och låssystem med RFID till bilarna samt detaljerade analyser och reserapport som ger en integrerad synlighet genom hela organisationen. Det här extremt praktiska systemet där man spårar bilar med hjälp av gps spårare gör att du slipper allt administrativt arbete. Carsharing gör att du slipper använda krångliga Excel-ark eller kalendrar i Outlook eller Google som ofta inte uppdateras korrekt. Mjukvaran visar även exakt var de tillgängliga fordonen befinner sig. Exempelvis kan användarna se var det närmaste lediga fordonet är och se var det befinner sig på en online-karta. Därefter kan de enkelt hämta bilen. Allt de behöver är sitt körkort.

Carsharing ger också användarna möjlighet att föreslå vilka kollegor som kan samåka. Systemet väljer sedan en tillgänglig bil som passar för antalet passagerare eller en buss om det rör sig om en större grupp. Samtliga passagerare får ett e-postmeddelande som bekräftar bokningen och en länk som visar exakt var fordonet befinner sig.


Med en sådan effektiv användning av fordonen kommer din flotta att köra färre kilometer, konsumera mindre bränsle och avge mindre koldioxid. Det gör att din verksamhet blir mycket mera miljövänlig och mera kostnadseffektiv!

Vill du veta mera om vår Carsharing-lösning? Kontakta oss!

Kontakta oss

 

 

Date published.   jul 20, 2021  |  Author: Marked