GPS spårning

De dolda kostnaderna i samband med en trafikolycka

De flesta företag tar bara hänsyn till de uppenbara kostnaderna när något går fel med tjänstebilarna. Men under ytan ligger ett hav av dolda kostnader som företag som inte tar trafiksäkerheten på allvar lätt kan drunkna i!

De faktiska kostnaderna vid en olycka

Innan vi kommer närmare in på de dolda kostnaderna ska vi se på vad en trafiklolycka kan kosta en firma, och hur hög omsättning de ska ha för att jämna ut dessa kostnader. Vi kan se på några amerikanska tal “Occupational Safety & Health Administration (OSHA) – då landar vi i bästa fall på ca 16500 $ för ersättning av skador och 57500 $ för skadesrelaterade kostnader. För att kunna täcka förlusten behövs en omsättning på strax över 1,1 miljon $. Talen är lite annorlunda för Sverige men uträkningen är ungefär den samma.

Då kan man fråga sig själv:

“Är det lättare att skapa en omsättning på 1,1 miljon $ än att vara proaktiv och hålla fokus på att öka säkerheten?”

Då är denna beräkning ändå satt lågt. Det är ett “bästa tänkbara” scenario, som bara tar hänsyn till de mest uppenbara kostnaderna. Det finns andra kostnader och konsekvenser en trafikolycka kan ha för en firma.

Det som lurar under ytan

Det säger sig självt att i absolut värsta fall, är det högsta priset vid en olycka när någon betalar med sitt liv. Det är naturligtvis den värsta, potentiella kostnaden för en olycka, och den kan inte göras upp i pengar.

Lyckligtvis är det få olyckor på de europeiska vägarna som resulterar i dödsfall.

Men det betyder inte att de inte är potentiellt förödande dyra för din verksamhet.

 

  • Dåligt rykte

Företaget riskerar att få dåligt rykte om en bil är inblandad i en olycka.

  • Förlorade affärer

Både reducerad bemanning och dåligt rykte leder till förlorade affärer.

  • Administrationstid

Det tar tid att ”städa upp” efter en olycka. Tid som spenderas på dokumentation, reparation och försäkring.

  • Minskat fordonsvärde

Förvänta dig att värdet sjunker med € 400 – € 1 600, beroende på hur omfattande olyckan är.

  • Högre försäkringspremie

Oavsett om din chaufför har orsakat olyckan eller inte, kan du förvänta dig att dina försäkringspremier stiger.

  • Juridiska kostnader

I samband med en olycka kan det uppstå advokatkostnader som ska betalas direkt.

  • Rekryteringskostnader

I genomsnitt kostar det cirka € 6 700 för en verksamhet att ersätta en chaufför.

  • Förlorad arbetstid

Även om din chaufför inte är skadad, är det sannolikt att hen behöver vara lite ledig.

  •  Stressad personal

I hela Europa koster arbetsrelaterad stress 617 milliarder euro om året.

 

Allt är inte förlorat!

Se detta som ett wake up call. Trafikolyckor är dyra – både på det mänskliga ochpå det ekonomiska planet – men genom att ha en handlingsplan, som omfattar tekniska lösningar kan du reducera kostnaderna om en olycka uppstår. Det viktigaste är att tänka förebyggande. Att använda sig av digitala lösningar undelättar den administrativa bördan om det skulle ske en olycka.

Vill du ha hjälp med en handlingsplan till din firma? Fleet Complete hjälper kunder i hela världen med att öka säkerheten för deras medarbetare och reducera kostnader relaterat till trafikolyckor.

 

Ta kontroll över dina kostnader för din fordonsflotta, och öka säkerheten för dina medarbetare och firmabilar.

 

Besök vägen till säkerhet eller ta kontakt nu!

 

Önskar du mer information om våra lösningar?

{{cta(‘445ef549-794f-45bc-ab87-bf79e633add5’)}}