Såhär kan små verksamheter dra fördel av carsharing

Bildelningsmarknaden har växt lavinartat de senaste tio åren. Sedan 2020 har den årliga tillväxten legat på 16,4 %. Tills 2025 beräknas det finnas 36 miljoner användare av bildelningstjänster, både privat och i företag . Användningen ökar också i offentlig sektor.


Fler och fler företag hoppar på den här trenden, en trend som även passar mindre företag mycket bra. I det här inlägget diskuterar vi hur carsharing kan hjälpa småföretag att effektivisera sina företagsprocesser.

 

Öka dina anställdas mobilitet

Den första fördelen som bildelning för företag ger är att personalen blir mobil. Med carsharing får de anställda en mera effektiv transportlösning. Detta gäller särskilt personal som inte har en tjänstebil men som ändå måste vara mobila. På det här viset kan de spara både tid och pengar genom att använda denna typ av gps fleet management.
För mindre företag med färre anställda betyder ökad transporteffektivitet färre fordon, vilket i sin tur leder till längre underhållskostnader.

 

Optimera effektivitet och kostnadsbesparingar

Bildelning kan bidra till att sänka den totala transportkostnaden. Det optimerar användningen av fordonen, sänker parkeringskostnaderna och ger värdefull insikt till användningsmönster för bilarna för en mera effektiv budgetering.


Optimering av användningen av tillgångarna är en hög prioritet för företag i alla storlekar. Underhåll av fordonsflottan är dyrt, även om tjänstebilarna inte körs varje dag. Det är pengar som kunde läggas på andra saker istället.


Carsharing är ett kostnadseffektivt och hållbart sätt att sänka kostnaderna för fordonshantering och samtidigt behålla personalens mobilitet. Du får möjlighet att effektivisera din fordonsflotta, använda oanvända fordon för andra syften och hålla din budget. Din fordonsadministration blir mer effektiv.

 

Få fler fördelar med en digital bildelningslösning

En lösning som är särskilt utvecklad för carsharing, som Fleet Completes app, ger anställa möjlighet att boka en bil själva. De kan använda appen varsomhelst och få en fullständig överblick över alla lediga och bokade bilar – ett effektivt sätt att påra bilar på. De får även notiser om kommande bokningar direkt till sin smartphone.


En nyckellös lösning gör att man öppna bilen med appen eller en personaliserad nyckelbricka med RFID.
Carsharing är ett automatiserat och precist system som eliminerar användning av krångliga Excel-ark eller Google docs som det lätt blir fel med. Det gör att det blir extremt enkelt att både använda bilpoolen och få rapporter om den.


Genom att optimera fordonsanvändning, transparens och automation, kan mindre företag arbeta både ansvarsfullt och kostnadseffektivt. Detta gäller i synnerhet start-ups.

 

Fatta beslut baserade på data

Carsharing ger dig alla insikter du behöver för att kunna fatta affärskritiska beslut.


Många företag går i fällan och köper för många bilar. Det leder till att många bilar förblir underanvända.


Det omfattande analysverktyget ger dig insikter om den faktiska användningen av företagsbilarna. På så vis kan du se vilka företagsbilar som underanvänds så att du kan använda dem för andra syften eller sälja dem.


Automatiserade rapporter sänker inte bara besväret med administration och förlorade debiterbara timmar, det eliminerar även mänskliga fel. På så vis behöver man inte göra några korrigeringar och du kan känna dig trygg med att fatta datadrivna beslut.

 

Fleet Completes bildelningsapp

Delningsekonomin förväntas fortsätta växa. Mindre företag behöver rätt verktyg för att kunna dra nytta av fördelarna, så att de kan sänka driftskostnaderna.


Fleet Completes bildelningslösning har alla verktyg som krävs för att kunna optimera användningen av bilflottan. Lösningen innefattar:

 

  • Ett komplett system (inklusive app) för att boka fordon
  • Notiser om lediga fordon och automatiska notiser
  • Nyckellös tillgång till bilarna baserat på RFID
  • Detaljerade analyser och rapporter för mera insikt i användning av fordonen

 

Appen gör allt administrativt arbete för dig och visar vilka fordon som är lediga.

Bokningssystemet i appen låter användarna hitta närmaste lediga bil. Därefter kan de lätt hämta bilen, allt de behöver är sitt körkort.


Vill du veta mera om vår bildelningslösning och användandet av gps tracker på detta sätt? Begär en demo och berätta för våra experter vilka mål du har.

 

Kontakta oss

 

 

Date published.   jul 21, 2021  |  Author: Marked