6 sätt elektroniska körjournaler hjälper företag genom Covid-19

Som fordonsansvarig har man redan från starten på Covid-19 haft ett extra viktigt ansvar i att säkerställa kontinuerlig service till kunderna under tuffa omständigheter, samtidigt som kostnader ska hållas nere - allt medan regler och begränsningar för social distansering måste upprätthållas.

Det är inte ett enkelt jobb, men just därför vänder sig allt fler företag till Fleet Complete för att arbeta lönsamt och effektivt. Läs vidare för att upptäcka hur ett system för elektroniska körjournaler kan hjälpa till att hålla bilparken i schack genom Covid-19.

1. Minskar fordonskostnader

I ett tufft ekonomiskt läge är det viktigare än någonsin att arbeta effektivt och vara tillgänglig efter kundernas behov. Fleet Completes elektroniska körjournal hjälper fler än 600.000 användare att arbeta så effektivt som möjligt – tack vare att du får tillgång till viktig data kring hur fordonen används.

Till exempel står drivmedelskostnader för 30 % av ett företags genomsnittliga driftskostnader, innan man kommer igång med elektronisk körjournal. Även om du inte kan påverka bränslepriser, kan du kontrollera användningen, tomgångstid och aggressiv körning, som påverkar bränsleförbrukningen och därmed kostnaderna.

Med ett GPS-system på bilarna blir förarna också mer ansvarsfulla och kostnaderna av det avspeglas vanligtvis inom en månad.

2. Tar fram bästa rutten i realtid

Bygg- eller serviceuppdrag på olika platser utförs snabbast genom enkel ruttplanering med Fleet Completes system för elektronisk körjournal och fordonskontroll. Detsamma gäller företag som hanterar leverans av varor - särskilt mat och medicinsk utrustning som har stor efterfrågan i dessa tider, det är upp till transportörerna att snabbt och effektivt komma ut till kunden för att utföra ett uppdrag eller leverera en produkt.

Med Fleet Completes GPS-system kan du planera körrutter, välja de snabbaste vägarna, kontrollera förarens körbeteende och skicka uppdateringar till kunden - allt i realtid.

Ruttplanering

3. Tar kontroll över ekonomiska effekter

En förändring i verksamheten behöver inte vara en katastrof om du hanterar det proaktivt. Med Fleet Completes projektstyrningsverktyg kan du enkelt komma åt information om beställningar och tillgångar och se allt på en skärm. Du kan sedan använda datan i det dagliga arbetet. Exempel:

• Se vilken förare som är närmast ett jobb och delegera uppdrag direkt, och spara både tid och bränsle
• Övervaka tillgångar så att du inte skickar ut nästan tomma fordon (om det gäller leveranser)

4. Effektivare drivmedelshantering

Bränsle är en av de största kostnaderna löpande kostnaderna kopplat till företagsbilar - och även om priserna nyligen har gått ner kan du använda elektronisk körjournal från Fleet Complete för att sänka kostnaderna ännu mer. Vi hjälper dig att spåra och hantera statistik för drivmedelsförbrukningen, bil för bil.

• Bränslekostnader kan spåras över tid
• Förarens beteende noteras, inklusive hård acceleration och tomgång
• Schemalägg serviceunderhåll för att se till fordonen fungerar exemplariskt året runt

5. Ökar förarsäkerheten och stärker varumärket

Genom att få tillgång till förarnas körbeteende intygar våra kunder att körningen med firmabilarna har blivit mindre kostsam, tryggare och samtidigt stärker varumärket ute på vägarna, för de företag med stripade firmabilar där loggan förknippas med körstilen. Trygg och miljövänlig körning stärker varumärket där ute, och skrämmer inte iväg potentiella kunder som fortkörning och stress i trafiken kan göra.

Som fordonsansvarig har du också korrekt data över exakt var förarna har befunnit sig under valfri period, vilket är extra viktigt under Covid-19.

6. Skyddar er mot Skatteverket

Skatteverket tar inte ledigt under pandemin, utan fortsätter med kontroller av bilanvändning hos svenska företag precis som vanligt. Kravet på elektronisk körjournal har därmed inte tagit paus och med Fleet Complete har ni alltid körjournalerna i ordning och undviker risken med en upptaxering som drabbar både arbetsgivare och arbetstagare, så länge bilarna också används korrekt.

Vi hjälper er självklart med skattereglerna när ni vill komma igång med körjournaler från oss!

Få mer information

Date published.   sep 10, 2020  |  Author: Fleet Complete Sverige