En grön fordonsflotta sänker driftskostnaderna

I den här bloggposten delar vi med oss av ett antal tips på hur du kan sänka kostnaderna för din fordonsflotta genom att göra den grönare.

 

Green Driving

1) Investera i telematiklösningar


För att en grön fordonsflotta ska kunna bli verklighet måste du veta hur den ligger till i nuläget och för att ta reda på det måste du göra mätningar. En telematiklösning samlar in, behandlar och tolkar data som sedan ger dig insikter till bland annat bränsleförbrukning, tomgångskörning och körstil. Med den här insikten kan du bestämma vilka områden som behöver lite uppmärksamhet och vilka åtgärder som ska vidtas.

 

2) En ny flotta är mera ekonomisk

Se till att hålla flottan så ny och uppgraderad som möjligt. Nya fordon är mera miljövänliga än äldre. Tänk på detta när ett fordon måste bytas ut. Tekniken i nyare fordon ser till att den totala mängden koldioxidutsläpp hålls på en så låg nivå som möjligt.

 

3) Belöna de anställda

Motivation spelar en avgörande roll i att uppmuntra de anställa till att köra mera ekonomiskt. För att köra grönare måste förarna hålla lämplig hastighet, undvika onödig acceleration och hårda inbromsningar. När du har tillgång till förardata kan du ge poäng till de olika förarna i företaget baserat på deras körbeteende. Här kan du till exempel utlysa en tävling bland de anställda: vem kör mest ekonomiskt? Som bonus sänks bränslekostnaderna, fordonen behöver mindre underhåll och slits inte lika snabbt.


4) Bildelning


Med telematik får du insikt i den faktiska användningen av fordonen. Du kan lätt komma fram till om alla fordon i flottan verkligen behövs. För vissa företag är carsharing – eller bildelning som det också kallas lösningen på hur du gör bilflottan grönare samtidigt som du sparar pengar.
Läs mer om carsharing

 

5) Fortsätt att utföra regelbundet underhåll


Använd din telematiklösning för att hålla koll på vilka fordon som behöver underhåll och när genom automatiska notiser när det är dags. Motorer som går bra släpper ut färre avgaser och förorening. Håll även ögonen på trycket i däcken eftersom däck med felaktigt lufttryck ökar bränsleförbrukningen.
.

Varför ska man ha en grön flotta?


Fordon och dagens transportmedel för kommersiell transport drivs nästan uteslutande med fossila bränslen, som bidrar mycket till den globala uppvärmningen. Genom att försöka minimera mängden gaser och giftiga partiklar i luften minskar vi skadan som vi orsakar vår planet.
Dessutom så sparar du pengar med en grön flotta. Flottan förbrukar mindre bränsle, fordon som körs ekonomiskt kräver mindre underhåll och slits saktare. En ekonomisk körning minskar också risken för trafikförseelser och olyckor.


Vill du ha mera tips på hur du kan sänka kostnaderna för in fordonsflotta ? Registrera dig för att få uppdateringar från oss .

 

 

Date published.   aug 23, 2021  |  Author: Marked