Hur GPS-spårning kan sänka driftskostnaderna för fordonsflottan

GPS-spårning av fordonsflottan är inte bara för stora företag, verksamheter med mindre flottor kan också ha stor nytta av det. Förutom att hjälpa till att spara bränsle, planera bättre och öka förarnas ansvarstagande, gör GPS-systemet att företagsägaren och fleet managers kan hålla nere på kostnader för underhåll. Ett fordon som underhålls är mera effektivt och har färre haverier – till fleet managers stora glädje.

 

Här kommer 5 tips till hur GPS-spårning kan reducera fleet management kostnader:

 

1. Planera ett underhållschema

Fordon är dyra i drift, med tanke på att de används varje dag. Det finns flera sätt att sköta din flotta så att du minimerar riskerna för olyckor och haverier även kallat smart fleet management– och högst upp på listan är underhåll. Genom att utföra förebyggande underhåll sjunker risken för att dina förare råkar ut för problem när de är ute på jobb.

 Detta minimerar både kostnaderna för ditt företag och onödiga extrakostnader för underhåll. Fleet managers har många ansvarsområden att hålla koll på. Med hjälp av GPS-spårning håller du koll på saker och ting, slipper registrera uppgifter manuellt och det sker färre misstag. Lägg in påminnelser om underhåll. Istället för att förlita dig på pappersanteckningar och minnet, får du alla uppgifter du behöver, när du behöver dem. I de flesta telematiksystemen kan du lägga in påminnelser baserat på datum eller antal körda kilometer.

 

2. Analysera fordonsrapporter

Att hålla på med rapporteroch fordonsadministration är jobbigt nog. Muliplicera det med 2, 10, 30 eller ännu mer så blir det verkligen mycket att hålla reda på. Med GPS-spårning av fordonsflottan, har fleet managers tillgång till all viktig information tack vare automatisk insamling och datarapportering.

Håll koll på förebyggande underhållskontroller. Övervaka förarnas prestation för att säkerställa att de kör effektivt och följer förbestämda rutter. Du kan även identfiera problem i ett tidigt skede innan de blir större.

 Genom att analysera den här typen av data får du ett perspektiv uppifrån och ner över dina tillgångar och din verksamhet. Det kan hjälpa dig att se och svara på mönster för att ta en proaktiv, förebyggande approach till underhåll av fordonsflottan.

 

3. Sänk antalet körda kilometer med förbättrade rutter

Med en mjukvara för GPS-spårning av din fordonsflotta kan du samla in färddata och analysera den. Med den här nivån av information blir det enklare att förbättra ruttplanering och sänka fordonens miltal samt minska onödigt slitage. Med ett verktyg för GPS-spårning kan du få hjälp att navigera ett fordon på okända vägar – något som är särskilt användbart om din flotta omfattar lastbilar eller tunga lastbilar. Förhandskontrollera rutter för att fordonen ska slippa vända om och köra långa omvängar. Detta sänker dessutom driftskostnaderna.

Fotolia_110205977_XXL-1

4. Förbättra säkerhetskontrollen före en körning

Säkerhetskontrollen före en körning är viktig. Alla förare ska – utan undantag – kontrollera sådant som däcktryck, bromsar, blinkers, vindrutetorkar, vätskenivåer - en slags teknisk service. Görs inte detta, kan det leda till onödiga avbrott, eller ännu värre, en olycka. Dina förare kan läras upp så att de själva kan göra en säkerhetskontroll före varje körning, där de lär sig upptäcka små problem innan de eskalerar och blir större.

 

5. Förbättra förarnas prestation

Snabba accelerationer, hårda inbromsningar, fortkörning och andra problem kan leda till en högre bränsleförbrukning än vad som är nödvändigt och kanske orsaka skador på fordonen, vilket ökar dina driftskostnader. Förutom att skydda fordonen mot överanvändning kan även GPS-spårning hjällpa till att peka ut aggressive körning i din fordonsflotta. Dålig körning kan orsaka olyckor, skador och även dödsfall. Genom att upptäcka den här typen av beteende och träna förarna i tid, kan det leda till bättre bränsleeffektivitet, sänkta försäkringspremier och minska riskerna för att du krävs på skadestånd.

 

När det gäller att hålla kostnaderna för fordonsflottan nere, kan en mjukvara för GPS-spårning vara en värdefull lösning – oavsett om din flotta består av 2 eller 200 fordon.

Övervaka hur många mil som körs, håll koll och planera underhåll och säkerställ att dina fordon används så effektivt som möjligt. Testa fleet management-systemet för att se hur det kan hjälpa dig att hålla nere dina driftskostnader. Kom igång idag genom att testa vår Fleet Complete demo.

  

Ta kontakt med oss för att få reda på mer!

 

 

Date published.   jun 28, 2021  |  Author: Fleet Complete Sverige