I enlighet med Eu:s Dataskyddsförordning

Fleet Completes kunder kan fortsätta använda våra produkter och tjänster i enlighet med Europas Dataskyddsförodning.

I juli 2020 avgav Europeiska unionens domstol (CJEU) sitt beslut i Schrems II-ärendet som erkände giltigheten för standardkontraktsklausuler (SCC), men avskrev överföringen av personuppgifter från EU till USA under deras gemensamma sekretesskyddsram. Om du som kund har frågor om beslutets inverkan och våra handlingar i samband med det, utöver informationen du får här, är du välkommen att kontakta oss.

Fleet Complete har länge försett kunderna med två lager av skydd för dataöverföringar från EU till USA genom att söka underprocessorer som är certifierade enligt EU och USA:s Privacy Shield Framework, som uppfyller våra säkerhetsstandarder och integrerar standardavtalsklausuler i databehandlingsavtal där det är möjligt. Även om den senaste CJEU-domen avskrev EU-USA:s sekretesskyddsramverk, påverkar det inte SCC:erna, som förblir en giltig dataexportmekanism i dag.

Vi räknar med att EU:s tillsynsmyndigheter kommer att ge ytterligare vägledning om hur de ska följa det nya rättsliga landskapet under de kommande månaderna. Under tiden kommer vi att fortsätta upprätthålla våra skyldigheter och åtaganden gentemot våra kunder enligt våra kontrakt och GDPR.

Fleet Complete förblir engagerade i att upprätthålla en hög grad av integritet och säkerhet för våra kunder och kommer att fortsätta driva förbättringar av vårt viktiga dataskyddsarbete. Som alltid är vi här för att ge dig den bästa servicen och för att svara på alla frågor du kan ha.
På vägnar av Fleet Complete,

Christina Rätsep
Data Privacy Specialist
Christina.ratsep@fleetcomplete.com

Date published.   sep 02, 2020  |  Author: Fleet Complete Sverige