Prioritera säkerheten för din fordonsflotta

Visste du att övervakning av fordonsparken kan ge din organisation mängder av användbar information? Du får inte bara bättre insikt i viktiga händelser om fordonens plats och färdväg i realtid utan lär dig också om körbeteendet hos ditt team.

Med ett GPS-spårningssystem kan din organisation se var fordonen är, om de har använts på rätt sätt, om de behöver underhåll och vilka förare som kan behöva ytterligare säkerhetsutbildning. 

 

 

Öka säkerheten med en elektronisk körjournal

 

Olyckor ingår tyvärr i att köra bil. Genom bättre insikt i körbeteende och fordonsunderhåll kan ditt företag avsevärt förbättra säkerheten för förare. Nedan utforskar vi tre olika sätt som kan öka säkerheten för fordonsparker och hur du gör för att sätta igång direkt.

1. Analysera och diskutera körbeteendet 

Körbeteendet påverkar signifikant antalet trafikolyckor. Studier från 2015 visar på att förarens distraktion - allt från att prata i eller skriva på telefonen till att läsa vägbeskrivningar - är en bidragande faktor i 22 % av alla bilkrascher och 71 % av alla lastbilskrascher. Förutom att vara distraherade vid körning kan också förare köra aggressivt eller köra sömniga. 

 

Därför är det viktigt att ha en djupare insikt i hur förare beter sig i trafiken. Först kan arbetsledare och chefer identifiera alla potentiellt problematiska körbeteenden som felaktig acceleration, tvär inbromsning, mobilanvändning vid körning eller fortkörning. Sedan kan de anställda handledas i säkert körbeteende och fokusera på de specifika problem som de måste jobba på.  

 

2. Skräddarsy och anpassa utbildning

Om du har en förare som ofta upplever förartrötthet efter ett långt pass så kan du arbeta med föraren för att implementera direkta och långsiktiga strategier för att åtgärda problemet. En direkt åtgärd skulle kunna vara att ta regelbundna pauser eller en tupplur om föraren är trött, medan en långsiktigt strategi skulle kunna vara att hjälpa föraren att förbättra sin hälsa, kost, kondition och livsstil.

 

Du kan också se din fordonsparks sammanställda körvanor. Detta kan vara användbart om du till exempel vill dela upp dina utbildningsprogram i små grupper av förare med specifika körvanor för att skräddarsy deras utbildning. Du bör också fundera över att belöna förare när de uppvisar ett kontinuerligt exemplariskt beteende. och om de följer instruktionerna i förarsäkerhetsutbildningen – t.ex. genom att ge bonusar, presentkort eller ledighet.

 

3. Förbättra fordonsunderhåll

Ser du till att fordonsparken underhålls väl, kommer det också att öka förarsäkerheten. Med rätt program för GPS-fordonsspårning kan du ställa in påminnelser och e-postaviseringar baserat på tröskelvärden vid avläsning av fordonets vägmätare, tid eller motordriftstimmar. 

 

Fleet Completes senaste programvara gör också fordonets servicepåminnelser mer skräddarsydda med extra fordonsspecifik information, såsom fordonets identifieringsnummer och registreringsnummer. Det gör att processen går snabbare och är mer korrekt, identifieringen blir enklare och serviceprocessen förenklas.

 

Denna strategi garanterar att du kan övervaka och underhålla din fordonspark utan att behöva bekymra dig över att du missar någon service igen. Att underhålla dina fordon på rätt sätt förebygger onödiga haverier, kostsamma reparationer och driftstopp medan fordonet är på verkstaden.

:

Slutsats

 

Telematik och GPS-spårning har många fördelar. De kan öka säkerheten för dina förare och din fordonspark avsevärt genom att hjälpa dig att identifiera dina fordons platser och färdvägar i realtid  samt ditt teams körbeteende – vilket också reflekteras i ditt vinstresultat. Kostnaden för programvaran kostar dig kanske motsvarande en tank bensin per månad, men mängden bensin som du sparar genom korrekta körvanor och optimerade färdvägar kan innebära hundratusentals kronor per år.

  

Fordonsspårning behöver inte vara komplicerat. Om du vill tala med någon om att förbättra säkerheten för din fordonsflotta, kontakta oss med en gång!

 

Kontakta oss

Date published.   apr 14, 2021  |  Author: Fleet Complete Sverige