Såhär kan du spara bränsle med hjälp av fordonskontroll

AdobeStock_96544734 -fuel pump green-minimized-1

Visste du att företag som loggar sina körningar med hjälp av servicen fordonskontroll har upptäckt att bränslekostnaden har gått ner med upp till 30 %?

En av de fördelar med GPS-spårning som märks med en gång och som är lätta att mäta, är att det är möjligt att sänka bränsleförbrukningen. Bränslekostnaderna är oftast en av de största utgifterna för ett företag med en fordonsflotta. Med bränslepriser som jämt går upp och ner är det viktigt att hålla ett öga på faktorer som påverkar bränsleförbrukningen.


Vi diskuterar fem sätt att sänka bränsleförbrukningen och tillhörande kostnader.

 

1. Minska tomgångskörning

Tomgångskörning slösar bränsle. Det finns en stor sannolikhet att många företagsbilar står på tomgång längre än nödvändigt. En standardlastbil använder en liter bränsle för varje kvart som den går på tomgång. Det innebär att en lastbil som går på tomgång 60 minuter i veckan slösar 1 460 liter bränsle om året, eller mer än 1 300 euro!
I en undersökning som gjordes av FleetSmart nyligen påvisade att bara 30 % av alla fordonsflottor använder tilläggsmoduler för att minska tomgångskörning.

 

2. Hindrar chaufförer från att köra för fort

Att köra för fort drar mera bränsle. För varje 10 kilometer över 100 km/h faller bränsleeffektiviteten med 10 %. Och ju flera fordon som körs för fort desto högre blir bränslenotan. Med Fleet Completes databas med hastighetsbegränsningar, kan du se din fordonsflottas hastigheter. Med vårt rapporteringssystem kan du lätt identifiera hur utbrett problemet är och rätt upp på problemet.

 

3. Optimera underhållet

Med automatiserade notiser om underhåll blir det enklare att hålla fordonen i toppskick för extra lång livslängd. Fleet Completes underhållsmodul håller koll på när det är dags för underhåll baserat på antal körda kilometer eller antalet gånger som motorn startats. Underhållsnotiser hjälper till att sänka kostnaderna för både bränsle och underhåll.

 

4. Identifiera bättre rutter

Med ett system för fordonskontroll , kan du hitta och skicka ut den närmsta chauffören, hitta de mest effektiva rutterna för leveranser eller kundbesök och hjälpa chaufförerna att undvika trafikstockningar och andra problem. På så vis kan du komma bort från att bilarna ligger och kör onödiga kilometer, undviker tomgångskörning, sparar på bränslekostnaderna och ökar produktiviteten.


Med bättre planering och mera effektiva rutter kan du sänka antalet körda kilometer per dag. Med en flottsystem som baseras på GPS-teknik kan du lätt ta fram rutter som tar dina anställda från punkt A till B så fort som möjligt.


Att ligga och köra extra kilometer i onödan innebär högre bränsleförbrukning. Du kan spara på bränslekostnaderna genom att undvika trafikstockningar och ta alternativa vägar istället. Detta sänker både körtid och tomgångskörning.

 

5. Förhindra otillåten användning av fordon

Att hela tiden veta exakt var fordonen befinner sig vid alla tidpunkter på dygnet kan minska otillåten användning. Med en GPS-baserad Fleet Managementlösning kan du ställa in parametrar för normala områden och -tider och du får då en notis om företagsbilarna används utanför dessa parametrar. 

 

Spåra kostnadsbesparningarna

Genom att använda ett system som Fleet Management från Fleet Complete för att effektivt övervaka fordon, hålla koll på underhåll, körhastigheter och tomgångskörning, kan du göra en märkbar skillnad när det gäller bränsleförbrukningen i din fordonsflotta.


Har du några frågor om Fleet Completes system? Kontakta oss .

Kontakta oss

 

 

Date published.   aug 20, 2021  |  Author: Marked