Trender och tendenser för fordonsparker 2022

 

Behovet för lösningar när det gäller flottstyrning har ökat stadigt under åren. Fordonsparksägare har länge sökt efter smarta sätta att minska kostnader och förbättra resultaten.


Men nu vet vi också, tack vare inverkan av COVID-19, att de senaste åren har betytt övergångar till dessa nya tekniker. Fordonsparksförvaltare investerar i IoT och telematik i en överraskande takt – med den globala marknaden för fordonstelematik som bedöms överskrida 90 miljarder euro under 2022. Under tiden lovar aktuella tekniska framgångar på att öppna för nya möjligheter.
Betyder det att 2022 blir en dans på rosor? Nej. Blir det motgångar? Sannolikt. Finns det fler utmaningar på väg? Vi vill se dem som möjligheter för förbättringar.
Hur som helst, om du inte har uppmärksammat teknik, så är det dags nu. Så här ligger det till om vad du kan förvänta dig det kommande året.

 

Det positiva:

Säkerhet och hållbarhet kommer att gå hand i hand

Många förvaltare av fordonsparker har legat sömnlösa över minskning av koldioxidutsläpp och förbättring av förarnas säkerhet. Mycket mer än bara foga sig, förstår åkerier och företag med fordonsparker att de spelar en större roll i övergången till en säker och renare framtid för alla – och att de har en hel del att vinna genom att göra dessa mål till en del av sina gemensamma ledarstrategier.

Trots de utmaningar som fortfarande finns, markerade 2021 en viktig vändning mot elektrifiering av fordonsparker och denna uppåtgående trend kommer att fortsätta under de kommande åren. Detta ökade sug efter elfordon pressar Europeiska kommissionen att öka sina ansträngningar för övergång till en grönare och mer hållbar mobilitet. Trafiksäkerhet ligger som ett kärnvärde i detta sammanhang.

Under 2022 kommer ett antal åtgärder och förbättrade standarder som relaterar till både hållbarhet och säkerhet börja gälla, inklusive obligatoriska system för förarassistans – såsom varningar för sömniga och distraherade förare, kollisiondetektion eller hastighetsassistans – och kravet att medlemsstaterna rapporterar verklig bränsle- och energikonsumtion.

Nya och kommande digitala tekniker kommer att vara i centrum för dessa initiativ och företag som redan använt flottstyrningsverktyg för att främja förarnas säkerhet och gröna körsätt kommer att vara i position att lätt anpassa sig i denna nya mljö.

Truck_Green_Fields-jpeg-1Genom att använda telematik för att främja säkra körsätt, bidrar du också till att minska bränsleförbrukning och utsläpp.

Mer data för att kunna fatta bättre affärsbeslut

Inbyggd telematik - såsom elektroniska körjournaler, spårningslösningar för fordonsparken och artificiell intelligens såsom datorvision förbättras konstant. Allt eftersom fler och fler företag litar på dessa verktyg för att övervaka och leda sina fordonsparkers verksamhet på distans, kommer den stora mängden data som insamlas av alla dessa system göra det möjligt för chefer att fundera ut sina strategier och planer med större precision, sluta gissa och minimera risker. Resultatet blir bättre affärsutveckling, ökad effektivitet, bättre kostnadsminskning och ökad säkerhet för personalen.

Ta nu allt detta tillsammans med 5G. Det innebär snabbare nätverk än det vi har idag. Lägg därtill dess nära noll fördröjning och universell täckning 24/7. Du får en ström av samlade data från dina distansövervakade fordon och tillgångar inom delar av en sekund – data såsom däcktryck, hjulens rotationshastighet, procent bromskraft och alla andra direkta mätvärden. Tänk dig att kombinera allt detta med videotelematikdata från omgivningen som ger en bild med realtids navigering, prestanda, diagnostik, prognoser och förebådande analyser. Och tack vare dess låga strömförbrukning, kan vissa anslutna enheter fungera i månader eller år utan behov av mänsklig insats

Investering i telematikteknologi betalar sig snabbare

Att driva en vagnpark effektivt är en komplex men viktig uppgift. För att lyckas i en hårt konkurrensutsatt och ständigt föränderlig miljö, måste fordonsparksförvaltare kunna ta kvicka och korrekta beslut när behov uppstår och leda sin personal i realtid. Och de ska kunna göra det på distans.

Enkelt uttryckt beror en fordonsparks framgång 2022 och därefter i stort på att välja rätt verktyg för fordonshantering, att samla in rätt information om förare och fordon och använda insikten för att framtidssäkra verksamheten. Det är speciellt viktigt eftersom kostnaden för att äga och driva en fordonspark bara ökar. Företag som investerar i en uppkopplingsbar fordonspark kan förväntas se ett ökat förhållande mellan kostnader och fördelar tack vare de betydande besparingar som denna teknik innebär.

 

Utmaningarna:

Fordonsparksförvaltare förväntas göra mer med mindre

En perfekt storm har dragit in över världen efter COVID, som leder till ökat tryck på kontroll av kostnader och fordonsparkens kapacitet. Avbrott i leveranskedjan – såsom brist på mikrochips – tillsammans med ökad efterfrågan under åren 2020 och 2021, betyder att alla kostnader, från reservdelar (nya eller begagnade) och fordon till underhåll och arbetskostnader, har ökat betydligt. Plus de senaste prishöjningarna på diesel och bensin som kan ligga kvar flera månader.

Inte bara det, fordonsparksförvaltare måste kanske hantera längre väntetider för att få byta äldre fordon till nya, medan andra beslutar att skjuta upp planerna att förnya parken helt och hållet. I själva verket måste de planera för risken med ökad stilleståndstid, eftersom äldre fordon behöver mer underhåll – för att inte nämna drar mer bränsle.

Det finns inget enkelt svar på hur lång tid det tar innan det gått över. Tills dess behöver fordonsparksförvaltare fokusera på att optimera användningen av de tillgångar de har, medan de proaktivt vidtar steg för att minska kostnader.

 

Förarbrist försvinner inte över en natt

När det kommer till omsättning av förare har problemet varit ett större bekymmer under en längre tid nu inom åkerinäringen.

Förarbeståndet åldras – med en genomsnittsålder på över 50 år, förväntas många närma sig pensionsåldern. Men situationen förvärrades när ekonomin började återhämta sig igen efter att restriktionerna för coronavirus släpptes. Alla dessa återhållna behov som måste bemötas, resulterade i extremt hög arbetsbelastning på förarna, vilket ledde till hög vantrivsel på arbetet och uppsägningar.

Under tiden kan hotande förändringar av vägtransportarbetarlagar under EU:s Mobility Package göra det värre – innan det blir bättre. I en ansträngning att förbättra förarnas dåliga arbetsförhållanden, inför de nya regler som träder i kraft Februari 2022 med längre rast och tid hemma för förarna samt begränsad restid till högst fyra veckor.

Det återstår att se om dessa förändringar hjälper till att stoppa förarbristen och eventuellt lockar en yngre generation förare, men under tiden kan fordonsparker få kämpa för att hitta ytterligare chaufförer som fyller luckorna. Detta betyder, frånsett att göra allt de kan för att anställa och behålla sina nuvarande förare, att företagen måste hitta sätt att maximera produktiviteten och spara tid med hjälp av teknik.

 AdobeStock_136870413-jpeg-1

Förbättrade arbetsförhållanden ses också som en möjlighet att locka kvinnliga lastbilsförare för att hjälpa till att lösa förarbristen.

Det ovissa:

Världen med Covid är fortfarande en värld av ovisshet och instabilitet.

Just när vi trodde att vi nästan var färdiga med Corona, dyker en ny variant upp som kan eller inte kan äventyra våra gemensamma ansträngningar att stoppa spridningen av coronavirus (i den stund detta skrivs, är studien av O-varianternas inverkan ofullständig). Hotet om nerstängning överskuggar – och med den bekymmer om ytterligare störningar i leveranskedjan.

Låt oss inse att ovisshet kan bli en del av det "nya normala". En sak verkar klar: verksamheter måste antingen anpassa sig eller hamna på efterkälken.

Så vad ska en fordonsparksförvaltare göra?

Vara förberedd. Följa de senaste trenderna och börja mäta så att du förbättringar kan göras redan nu. Välja rätt leverantör av telematik för att säkerställa att du har rätt information till ditt förfogande och att du får det stöd du behöver för att enkelt tolka den.

 

Om du vill veta mer om hur Fleet Complete kan hjälpa din verksamhet att spara pengar och ligga före pandemikurvan, kontakta oss eller begär en demonstration av Fleet Complete.

 

Kontakta oss

 

Date published.   jan 10, 2022  |  Author: Marked