Hur och varför du ska uppmuntra mångfald inom din fordonsflotta

How and Why to Encourage Diversity in Your Fleet

Även om vissa stereotyper finns inom olika branscher så är det mycket mera mångfald inom fordonsflottor än vad man tror.

Vanligtvis består ett team av en blandning av folk med olika personligheter, kommunikationsstilar och bakgrunder. Det kan finnas förare med olika etnicitet i flottan, samt ett ökande antal kvinnliga förare.

Att uppmuntra och stödja mångfald inom din flotta måste vara en prioritet i din verksamhet. I det här inlägget förklarar vi varför mångfald är viktigt och hur det kan leda till ett företags framgång och hur du kan uppmuntra det inom din fordonsflotta och när det gäller fleet management.

Vad är mångfald?

Mångfald avser en rad olikheter inom personalstyrkan. Här är några av de olika mångfalderna du sannolikt kommer att möta: 

  • Kulturell mångfald

  • Etnisk månfald

  • Sexuell läggning

  • Kunskapsfördelning

  • Religiös mångfald

  • Åldersspridning
  • Neurodiversitet

  • Kunskapsfördelning

 

Varför mångfald är viktigt

Alla förtjänar att bli behandlade lika. Detta omfattar lika möjlighet till arbete och karriär, och att känna sig trygg och trivas på jobbet. Att se till att ditt företag lever upp till dessa kvaliteter är inte bara rättvist och korrekt, det främjar även din personals välmående, vilket är bra för företaget. Här är några av fördelarna:

 

Bättre produktivitet

Företag med en blandad personal har visat sig vara mer produktiva överlag. En undersökning av den globala konsultfirman McKinsey & Company visade att bland företag som rankar på den övre skalan när det gäller etnisk mångfald och könsfördelning kommer 35 % mera sannolikt få en ekonomisk lönsamhet som är högre än genomsnittet.

 

Attrahera topptalanger

Det är viktigt för företag att hitta och anställa kunnig personal, och att välkomna personal med mångfald till din flotta är det bästa sättet för att se till att det händer. Välkomna personer med alla möjliga bakgrunder från alla möjliga grupper och gör så att de känner att de har stöd på jobbet kan bli en schysst cirkel: desto mera mångfald bland personalen desto fler talanger attraherar du genom att uppmuntra en inkluderande arbetsmiljö

AdobeStock_189815309

Såhär stödjer du mångfald inom din flotta

Mångfald uppnås genom jämlikhet och inkludering. Såhär främjar du båda inom din flotta.

 

1. Gör mångfald till en huvuddel i företagskulturen

Mångfald ska inte vara något som gäller då och då vid anställningar. Om man behandlar olika kön eller etniciteter som något som bara ska tickas av på en lista, blir det bara en symbolisk åtgärd, eller tokenism som det kallas på engelska.

 

Utbilda personalen inom mångfald och se till att det blir en viktig del i verksamheten - från att lära anställda om inkludering och utmaningar som vissa grupper kanske möter till att se till att din anställningsprocess är så fri från omedvetna fördomar som möjligt. Skapa en säker plats för samtal för att fotsätta även efter att utbildningen har avslutats och välkomna frågor från personal och kunder, oavsett tid på året.

 

Utbildning är bra men företag måste också leva upp till sina värderingar

 

2. Börja i toppen

Det enklaste sättet att säkerställa att din verksamhet främjar mångfald är att ha mångfald i ledningsgruppen. Ha chefer som representerar mångfald i kön, etnicitet, sexuell läggning, utbildning, nationalitet o.s.v. Detta leder till en mera inkluderande kultur och ett företag med naturlig mångfald.

 

3. Adressera omedvetna fördomar

Det är viktigt att eliminera diskriminerande fördomar om du ska vara välkomnande mot alla. Försök att träna bort omedvetna fördomar. Se till att dina rekryterare själva kommer från olika bakgrunder. Försök även skapa en process som inte är känslig för fördomar, till exempel genom att inte visa namn och foton på de sökanden.

 

4. Visa att alla anställda har ett värde

Det är arbetsledarens uppgift att se till att alla känner sig värdefulla – och att de förstår sina kollegors värde. Det kan krävas samtal och träning för att alla ska uppskatta och respektera styrkorna som olikheterna tillför organisationen. Det är också viktigt att arbetsledarna är uppmärksamma på diskriminerande beteenden och är beredda på att ha tuffa samtal med personalen om de upptäcker problem.

 

5. Främja säkerhet

Var medveten om säkerhetskrav och unika behov hos vissa grupper. Exempelvis kan de med funktionshinder behöva inredning i deras taxibilar som hjälper dem att köra både säkert och bekvämt. Som allmän säkerhetsåtgärd som attraherar en rad olika personal, kan du utrusta fordonen när du spårar bil ellr lastbil med ett nödlarm och använda mjukvara för GPS-spårning av fordonen som spårar lastbilarna i realtid.

 

Bästa praxis för mångfald och inkludering

Som beskrivs i den här artikeln finns det många sätt att säkerställa att din flotta följer bäst praxis för mångfald och inkludering. Här är några av huvudpunkterna och viktiga saker att komma ihåg:

Utbilda nuvarande personal och uppmärksamma potentiella problem som vissa grupper kan möta och förbättra förhållandena för de som redan arbetar i branschen genom utbildning och samtal. Främja karriärsmöjligheter för all personal och var uppmärksam på omedvetna fördomar. I den mån det är möjligt, inför en anonym anställningsprocess och investera i verktyg som gps tracker och mjukvara för fleet management som gör det enklare för chaufförer att kommunicera effektivt och vara säkra på vägarna.

 Kontakta oss om du viill veta mer!

 

Kontakta oss

 

 

Date published.   jul 15, 2021  |  Author: Marked