Därför använder allt fler företag fordonskontroll

Visste du att den globala marknaden för fordonskontroll är bland den snabbast växande industrin i världen? Fleet Complete är också den snabbast växande leverantören av just fordonskontroll och elektronisk körjournal i ett och samma system.

För bara några år sedan var industrin för fordonskontroll värd mindre än 8 miljarder dollar, samtidigt som den förväntas växa till 34,5 miljarder dollar redan om två år. Detta styrs genom det ökade behovet hos företag med yrkesbilar (servicebilar), som måste få kontroll på företagets bilar för att kunna stå konkurrenskraftiga nu och i framtiden. Här förklarar vi varför.

Fordonskontroll är viktigt för att företag enkelt och smidigt ska kunna koordinera logistiken av fordon och ägodelar, utöver att automisera körjournalerna till Skatteverket. Moderna GPS-spårningslösningar för fordonskontroll förväntas hantera flera processer samtidigt så att företagen kan effektivitsera driften och få fler jobb utförda under en dag.

Läs vidare för att förstå vad fordonskontroll är och hur det gynnar företag med flera fordon.

Vad är fordonskontroll?

Fordonskontroll är systemet och GPS-teknologin som allt fler svenska företag väljer för att få full kontroll på servicebilarna. Hos Fleet Complete, är det en plattform som också kopplar ihop dina anställda ute på fältet, olika typer av last och utrustning.

Målet med fordonskontroll är att optimera faktorerna som påverkar effektiviteten i företagets logistik:

  • Spåra servicebilar status och plats
  • Minska drivmedel- och servicekostnader genom att köra kostnadseffektivt
  • Minska operativa kostnader
  • Säkra körjournalerna till Skatteverket

SE PRISER

Utan en komplett lösning för fordonskontroll, blir det kostsamt manuellt arbete som får försöka lösa dessa punkter. Det är inte det bästa sättet för dig som vill öka företagets lönsamhet, eftersom det kräver skarpt fokus och en extremt god koordinerings förmåga, på grund av komplexiteten av logistikhantering hos företag med en medium stor, till stor bilpark.

GPS-styrda system för fordonskontroll är inte bara mer pålitliga än den mänskliga faktorn, de är också kostnadseffektiva att implementera på lång sikt. När en fordonshanteringslösning tar sig an alla processerna i leveranskedjan får företaget möjlighet att utföra fler uppdrag och därmed fakturera fler kunder.

Vad tjänar företag på att ha fordonskontroll? 

Företag kan minska driftskostnaderna snabbt genom ökad kontroll av bilparken. Att vara kostnadseffektiv är lika viktigt för små som stora företag, men summan som flyger ut från större bilparker är så klart större. Därför är det viktigt att få kontroll på fordonsanvändningen i tid.

Fordonskontroll hjälper företaget att minska drivmedelsförbrukningen genom att spåra hur fordonen används av respektive förare. Som ett exempel, kan företag se om ett fordon har gjort hårda inbromsningar under en specifik resa. Det hjälper dig att göra trygga fordonsbeslut och prata med förarna om hur ni kör mest effektivt, vilket i slutändan gynnar alla eftersom det finns mer pengar över till medarbetarna när drivmedels- och servicekostnaderna minskar.

Fleet Completes system för fordonskontroll gör det enkelt att slutföra resorna effektivt och smidigt. Som fordonsansvarig kan du planera i förväg för att säkra den mest effektiva rutten för minst möjlig drivmedelsförbrukning, så att förarna kan nå kunden eller uppdragsplatsen snabbt och säkert.

Förbättrad fordons- och förarsäkerhet – bilen spåras vid stöld

Säkerhet är en viktig fråga för företag med en eller flera bilar. Förutom det fruktansvärda i att medarbetare och andra trafikanter kan bli skadade, kan kostnader kopplade till bilolyckor i form av sjukskriven personal, serviceåtgärder och därmed uteblivna kundmöten slå hårt mot både små och stora företag.

En fordonskontrollösning minskar drastiskt risken att gå back ekonomiskt på grund av olyckor, genom att få översikt över medarbetarnas körbeteenden innan det går snett. Förare med fordonskontroll och elektronisk körjournal monterad i bilen kör generellt sätt mer ordentligt, vilket också speglar företagets varumärke utåt sett om ni kör med stripade bilar där företagsloggan syns tydligt.

GPS-enheten (körjournalen som monteras in tryggt inne i bilen) är kopplad till systemet och kan dessutom peka ut exakt var fordonet befinner sig om det blir stulet. Saknar bilarna detta kan det dröja månader innan polisen hittar fordonet, men risken finns att bilen och alla verktyg i den, aldrig blir återfunna. 

Väldokumenterade körjournaler till Skatteverket

Med servicebilar i företaget är det extra viktigt med korrekta körjournaler som visar hur fordonen används, när Skatteverket kommer för en revision. Detta kommer automatiskt i samma system som du använder till fordonskontroll.

Läs mer om skattereglerna för 2020 här.

Därför måste företag investera i fordonskontroll

Det är tydligt att en helhetslösning för fordonskontroll och körjournaler krävs för att företag idag ska kunna hantera logistikens utmaningar, stå konkurrenskraftiga och nå sin fulla potential. Att spåra företagsbilarna, spara bränslekostnader, förbättra förar- och fordonssäkerheten och få mer tid över till att fakturera kunder är bara några av fördelarna med Fleet Completes fordonskontroll.

Fleet Complete är branschens mest omfattande leverantör av telematik och IoT-drivna lösningar med över 600 000 användare. Systemet är tillgängligt i din mobil och andra internetuppkopplade enheter, för att ge den som är fordonsansvarig smidig tillgång dygnet runt när förarna behöver vägledning.

Ta kontakt med oss idag för att få en gratis demo och upptäck hur du kan styra din bilpark till ökad lönsamhet, effektivitet och säkerhet med bara ett klick.

GRATIS DEMO

Har din verksamhet flera bilar som de anställda delar på? Då kan du läsa mer om hur du enklast får kontroll på bilpoolen här!

Date published.   feb 10, 2020  |  Author: Marked