Kreativ användning av GPS-spårning

An outdoor landscape with Mount Everest in the background and hikers walking toward it in the foreground.

Förutom att återfå stulen utrustning och vägleda förare i trafiken har GPS-spårning mer att erbjuda än du kanske tror.

Detta inlägg beskriver några kreativa sätt som företag och individer använder sin GPS-programvara på, med exempel från vandringar upp på Mount Everest och en av Europas mest prestigefyllda båttävlingar.

Traditionella fördelar med GPS-spårning

Innan vi tittar närmare på mer kreativa användningsområden ska vi titta närmare på de traditionella fördelarna med GPS-spårningsprogram.

När vi tänker på GPS-spårning tänker vi vanligtvis på satellitnavigering i bilar. GPS-spårningsenheter är dock inte begränsade till bara fordon utan kan användas för att spåra många av ett företags tillgångar, allt ifrån utrustning till last.

När det gäller hantering av fordonsflottor kan möjligheten att använda GPS-spårningsenheter på olika resurser komma väl till pass för en mängd olika saker, bland annat:

  1. Återfå stulna tillgångar

Med realtidsuppdateringar och spårning överför GPS-programvaran omedelbart lokaliseringsdata som du kan använda för att lokalisera utrustning och fordon snabbare – vilket gör det mycket mer sannolikt att du återfår föremålen..

  1. Samla insikter från GPS-data

Från att planera rutter till att lokalisera närmaste nödutrustning i händelse av ett haveri – GPS-programvaran ger dig värdefull statistik och data som underlag för dina affärsbeslut.

  1. Avskräck tjuvar

Om en tjuv vet att det finns en GPS-spårsändare på ditt fordon eller din utrustning, kommer de att tänka efter innan de stjäl den.

Detta är de mer konventionella fördelarna med GPS-spårning, men fördelarna tar inte slut där.

Kreativ användning av GPS-spårning

Låt oss ta en titt på några av de mer kreativa och okonventionella sätt som spårningsteknik börjar användas på. 

  1. Kartläggning av vår vandring på Everest

Att vandra till Mount Everests basläger är ingen liten uppgift. Att nå toppen är innebär ytterligare en dimension.

Vi GPS-spårade uthållighetsidrottaren Georgios Tsianos i hans andra försök att klättra upp till Everests 8 839 meter höga topp.

 A 3D map showing the GPS data for various points throughout Tsianos Mount Everest trek, including time, elevation, and location .

Han var beredd på svindlande höjder, höjdsjuka, isfall, livsfarliga sprickor, köldskador och extremt väder och att han hade en hel del utmaningar framför sig.

Men innan han började råkade Georgios få se LMAX rugbymatch på det tibetanska, avancerade baslägret, ett världsrekordförsök för Guinness rekordbok i rugbyspel på högsta höjd någonsin. 

Med en mobil spårsändare kunde vi följa hans resa – från att klättra uppför Everest till rugbyspel på det avancerade baslägret och vidare.

  1. Klar för tävling

Fleet Complete visade fördelarna med GPS-spårning vid BKOffshore, en världsberömd båttävling.

Det belgiska mästerskapet för motorbåtar och vattenskotrar fungerade som ett utmärkt tillfälle att tänja på de kreativa gränserna för hur man använder GPS-spårning.

Fleet Complete utrustade motorbåtar och vattenskotrar med GPS-spårarsändare så att deras läge kunde spåras i realtid. Åskådarna kunde sedan följa båtarna när de körde över öppet vatten.

 A blue and silver boat each containing two team members race through the water.

 

Oavsett om din fordonsflotta används på land eller vatten kan vår vattentäta spårsändare hjälpa dig att komma före konkurrenterna.

  1. En signal för sikt på avlägsna platser

Många industrier använder utrustning på avlägsna platser där konstant övervakning är svår.

Oljebolag, till exempel, arbetar ofta i farliga och avlägsna områden, vilket innebär att en mängd dyr utrustning är svår att nå men måste tas med i beräkningen eftersom den kan vara avgörande för arbetares säkerhet och ett projekts framgång.

Det är här GPS-spårsändare kommer väl till pass. 

En av våra kunder inom oljeindustrin använder solladdade LED-belysningsmaster på sin avlägsna anläggning för att lysa upp vägen för sina arbetare. Med säkerhet i fokus är det viktigt att ha koll på dem.

Genom att använd GPS-trackern kan våra kunder övervaka belysningssystemen – oavsett var de finns i förhållande till anläggningen – för att säkerställa att de alltid är där de behöver vara och i rätt arbetsordning för att fortsätta hålla de anställda i säkerhet.

 

Har du några frågor om Fleet Completes system? Kontakta oss .

Kontakta oss

 

 

Date published.   okt 08, 2021  |  Author: Marked