Uncategorized

Skatteregler 2022 för din biltyp

Skatteverkets regler för servicebilar

Om arbetsgivarens servicebil enligt avtal endast får användas för tjänstekörning, eller om föraren inte använder servicebilen privat, uppstår inte någon bilförmån. Det säkraste sättet att garantera att så är fallet är att parkera bilen på arbetsplatsen efter arbetstidens slut och lämna nycklarna på företaget.

Men vad gör Sven, som jobbar inom byggbranschen, och ibland är tvungen att ta med sig servicebilen hem? I arbetet använder han en fullt utrustad servicebil laddad med olika verktyg, och han måste ha möjlighet att åka direkt hemifrån till olika byggarbetsplatser.

Enligt Skatteverket kan den anställda peka på omständigheter som visar att bilen inte har använts för privata resor i mer än ringa omfattning. På Skatteverkets hemsida presenteras dessa fyra exempel på hur man kan slippa betala förmånsskatt vid en sammanvägd bedömning:

  • Resorna går att styrka med elektronisk körjournal, manuell körjournal eller färdskrivare som intygar att bilen endast utnyttjats för resor i arbetet och privata resor i ringa omfattning
  • Ett avtal med arbetsgivaren som säger att den anställde inte har rätt att använda bilen för privata resor (då bör servicebilen utrustas med föraridentifiering som bevisar att den antällde inte använt bilen)
  • Bilen parkeras hos arbetsgivaren under sjukdom, semester och annan längre ledighet
  • Den anställde äger en egen bil/egna bilar som motsvarar familjens inkomster och behov

    {{cta(‘0201c004-5565-4489-9218-5567430a2b99′,’justifycenter’)}}

Kör du företagets bil privat?

När du som anställd får använda företagets servicebil för privat bruk, måste både du och företaget betala skatt för bilen. Har du bara använt tjänstebilen privat i “ringa omfattning”, max 10 tillfällen och högst 100 mil per år, slipper du betala förmånsskatt för den. Men detta måste du alltså kunna bevisa vid en skatterevision, annars bedömmer Skatteverket att det inte är sanningen. Skatteverket rekommenderar därför en digital körjournal som dokumenterar alla resor. 

Körjournal till Skatteverket

Förmånsbil och tjänstebil? Vad är skillnaden?

En tjänstebil som också används för privat bruk klassas som skattepliktig förmån, en förmånsbil. Skatten för förmånsbilen läggs på den anställdes lön, så kallad förmånsskatt. Hur hög skatten blir beror på bilens förmånsvärde och detta bestäms årligen av Skatteverket. Här kan du beräkna förmånsvärdet.

En tjänstebil ska enbart användas i tjänsten. Skatteverket påpekar att “i sådana fall krävs normalt att bilen inte används för den anställdes arbetsresor utan parkeras på arbetsplatsen efter arbetstidens slut och att nycklarna förvaras hos arbetsgivaren.”

Privat körning är som sagt begränsad till maximalt tio mil vid högst tio tillfällen per år. Om Skatteverket ber dig bevisa att du enbart använder bilen i tjänsten, kan du enkelt göra detta med hjälp av en korrekt och pålitlig körjournal.

Bilskatt.nu kan du räkna ut din fordonskatt utifrån bilmärke och modell.

När du använder din privata bil i tjänsten

Om du använt egen bil för tjänsteresor kan arbetsgivaren betala en skattefri bilersättning med 18,50 kronor per mil. Om du kört förmånsbil för tjänsteresor och betalat allt drivmedel själv, kan arbetsgivaren betala en skattefri bilersättning med 6,50 kronor/mil för diesel och 9,50 kronor/mil för annat drivmedel. Har du fått en högre ersättning ska du deklarera det överskjutande beloppet som lön. Läs mer hos Skatteverket.

Oavsett om du använder tjänstebil, servicebil eller din privata bil, kan det vara smart och lönsamt att slippa all oro och låta en elektronisk körjournal från Fleet Complete sköta jobbet åt dig.

Elektronisk körjournal och Skatteverket

Därför är det bra att välja en skattesäker elektronisk körjournal som automatiskt registrerar alla tjänsteresor och privatresor och skiljer dom åt. Det tar endast 2 minuter att installera en GPS-enhet från Fleet Complete och sedan kan du gå in i appen och får alla praktiska rapporter, fördelade på privatresa och tjänsteresa. Se videon om hur enkelt man kommer igång med en elektronisk körjournal här.

Över 650 000 skattesäkra kunder väljer elektronisk körjournal från Fleet Complete. Du slipper bindningstid och får en skattesäker körning till ett rimligt pris.

 

Vill du få hjälp med skattereglerna för din biltyp?

{{cta(‘091e5666-a1e3-49a3-917a-d0bfd4b9a3e0’)}}